Kącik Pani Intendent

INFORMACJA!!!

DRODZY RODZICE
PRZYPOMINAMY O PRAWIDŁOWYM ODBIJANIU KART W CZYTNIKU
1.WCHODZĄC DO PRZEDSZKOLA RANO Z DZIECKIEM
2.WYCHODZĄC Z PRZEDSZKOLA PO POŁUDNIU Z DZIECKIEM

BARDZO PROSIMY NIE ODBIJAĆ KARTY WCHODZĄC PO POŁUDNIU, ZANIM DZIECKO NIE ZOSTANIE ODEBRANE. STWIERDZONO DWUKROTNE ODBIJANIE KARTY. BARDZO SERDECZNIE PROSIMY TAKŻE BY DZIECI NIE ODBIJAŁY KART.  

 

ODPŁATNOŚCI ZA MIESIĄC LUTY

Prosimy o regulowanie płatności do 15.03.2024

( w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który opłata jest uiszczana;

prosimy o NIE ZAOKRĄGLANIE podaje kwoty)

Drodzy Rodzice!
Z dniem 01.01.2022 roku zostanie podniesiona stawka żywieniowa z 8,00 zł na 10,00 zł.

Z poważaniem intendent Maria Tyc

 

Nr konta: 16 8470 0001 2001 0067 3507 0002

Numer konta bankowego jest również dostępny na nowej umowie pomiędzy rodzicem a przedszkolem.

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka; opłata za świadczenie i wyżywienie dziecka za miesiąc …. (wpisać bieżący miesiąc).
Dla rodzeństwa – osobny przelew.

płatność internetowa: wpłaty należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca