kącik pani intendent

Odpłatność za przedszkole za miesiąc: KWIECIEŃ

Płatność do 15.05.2019

WIEWIÓRECZKI KRASNOLUDKI PSZCZÓŁKI MISIE BIEDRONKI SŁONECZKA
1. 126,00   40,00   — 65,00+25,00 40,00+15,00
2. 30,00   64,00   88,00 17,50 95,00+25,00
3. 54,00   98,00   36,00 45,00 30,00 40,00
4. 42,00   28,00   28,00 85,00+45,00
5. 48,00   49,00   72,00 00,00
6. 17,50+7,00   40,00   40,00 45,00
7. 28,00   80,00   35,00 25,00
8. 30,00   63,00  99,00+27,00 30,00
9. 63,00   42,00   42,00 30,00
10. 135,00   85,00+25,00   35,00 25,00
11. 56,00   56,00   42,00 20,00
12. 45,00   48,00  112,00+63,00 63,00
13. 133,00+49,00   49,00   54,00 40,00
14. 77,00+35,00   32,00   72,00 40,00
15. 56,00   48,00  133,00+35,00 25,00
16. 27,00   40,00   56,00 25,00
17. 56,00   56,00 25,00
18. 72,00   56,00 15,00
19. 00,00   45,00 25,00
20. 28,00 35,00
21. 30,00
22.
23.
24.
25.


Nr konta: 16 8470 0001 2001 0067 3507 0002

Numer konta bankowego jest również dostępny na nowej umowie pomiędzy rodzicem a przedszkolem.

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka; opłata za za świadczenie i wyżywienie dziecka za miesiąc …. (wpisać bieżący miesiąc).
Dla rodzeństwa – osobny przelew.

płatność internetowa: wpłaty należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca

płatność w przedszkolu: w godzinach 7:00 – 15:00.