kącik pani intendent

Odpłatność za przedszkole za miesiąc:

Płatność do

Misie Wiewiórki Krasnoludki Pszczółki Biedronki Słoneczka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.


Nr konta: 16 8470 0001 2001 0067 3507 0002

Numer konta bankowego jest również dostępny na nowej umowie pomiędzy rodzicem a przedszkolem.

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka; opłata za za świadczenie i wyżywienie dziecka za miesiąc …. (wpisać bieżący miesiąc).
Dla rodzeństwa – osobny przelew.

płatność internetowa: wpłaty należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca

płatność w przedszkolu: w godzinach 7:00 – 15:00.