Język angielski

Propozycja zajęć zdalnych z języka angielskiego 
Zaśpiewaj piosenkę i nazwij członków rodziny:
Zaśpiewaj piosenkę:
Zaśpiewaj i zatańcz z nagraniem:
Powtórz nazwy zabawek z nagraniem:
Otwórz link powyżej i zaśpiewaj piosenkę. Zatańcz i wykonaj polecenia z nagraniem. Policz od 1 do 10 w języku angielskim razem z piosenką.