Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci, gry, zajęcia indywidualne i dowolne ,kierowane przez nauczyciela.

8.00 – 13.00 Realizacja podstawy programowej

8.00 – 8.30 Zabawy indywidualne i w małych zespołach, zabawy ruchowe.

8.30 – 9.00 Czynności samoobsługowe i sanitarno-higieniczne. Śniadanie – wpajanie zasad kulturalnego zachowania przy stole.

9.00 – 11.30 Rozwijanie indywidualnych możliwości dziecka, wspieranie  w realizacji jego dążeń wypowiadania się, samorealizacji w różnych formach

1.Zajęcia dydaktyczne, zorganizowane i inspirowane przez nauczyciela, wyzwalających  aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami.

2.Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zorganizowane i inspirowane przez nauczyciela, gry i zabawy sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dziecka, spacery i wycieczki.

11.30 – 12.00 Kształtowanie czynności samoobsługowych i nawyków higieniczno-kulturalnych.           Obiad – wpajanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

12.00 – 13.30 W grupach młodszych poobiedni odpoczynek. W grupach starszych zajęcia relaksacyjne, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe z instruktorami.

13.30 – 14.00 Podwieczorek-wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku.

14.00 – 16.00 Rozchodzenie się dzieci. Podsumowanie dnia w przedszkolu. Zabawy integracyjne, ruchowe, językowe, gry dydaktyczne itp. Praca indywidualna z dzieckiem. Zabawy, gry i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela.