Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne w roku szkolnym 2019/2020 w poszczególnych grupach.