Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE MIESIĄC: KWIECIEŃ 2018 r. GRUPA : PSZCZÓŁKI

 • poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
 • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania
 • wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
 • poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach
 • nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku
 • wyrzucanie śmieci do kosza − sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia  Ziemi − niedeptanie trawników, klombów z kwiatami − szanowanie wody, niemarnowanie jej − wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie przedstawicieli ginących gatunków
 • oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu
 • uczestniczenie w zabawach naśladowczych – naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt
 • przygotowanie kącika teatralnego − swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci
 • nauka prostych piosenek fragmentami, metodą ze słuchu
 • gra na instrumentach perkusyjnych − poznawanie wyglądu instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, i sposobu gry na nich.
 • wyrażanie muzyki ruchem − uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych − reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej − rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WIOSNA NA WSI (3.04 – 6.04)

TEMAT KOMPLEKSOWY: DBAMY O ZIEMIĘ (9.04 – 13.04)

TEMAT KOMPLEKSOWY: ZABAWA W TEATR (16.04 – 20.04)

TEMAT KOMPLEKSOWY: WSZYSTKO MOŻE BYĆ MUZYKĄ (23.04 – 4.05)

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty 

Grupa 6- latki integracyjne  „SMERFY”

Krąg tematyczny: „Ferie zimowe” (29.01.-09.02.)

 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
 • stworzenie kodeksu bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych
 • rozwijanie aktywności twórczej poprzez udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach
 • rozwijanie wyobraźni poprzez zabawy twórcze
 • dzielenie wyrazów na sylaby i głoski
 • rozpoznawanie figur geometrycznych
 • wzbogacanie słownictwa poprzez uczestnictwo w zabawach słownych
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych poprzez zabawy językowe.

Krąg tematyczny: „Zimowe zabawy” (12-16.02.)

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • rozpoznawanie cyfr,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Krąg tematyczny: „Tak mija nam czas” ( 19-23.02.)

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, aktualnego miesiąca, dnia tygodnia
 • zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie wybranych mierników czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego
 • nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, i nocy
 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • rozpoznawanie cyfr
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Krąg tematyczny: „Czy jesteśmy sami w kosmosie?” (26.02.-02.03.)

 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa
 • wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat
 • gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem
 • poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma
 • poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • rozpoznawanie cyfr
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty

GRUPA BIEDRONKI

 Krąg tematyczny: „Ferie zimowe” (29.01.-09.02.)

 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
 • stworzenie kodeksu bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych
 • rozwijanie aktywności twórczej poprzez udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach
 • rozwijanie wyobraźni poprzez zabawy twórcze
 • dzielenie wyrazów na sylaby i głoski
 • rozpoznawanie figur geometrycznych
 • wzbogacanie słownictwa poprzez uczestnictwo w zabawach słownych
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych poprzez zabawy językowe.

Krąg tematyczny: „Zimowe zabawy” (12-16.02.)

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • rozpoznawanie cyfr,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Krąg tematyczny: „Tak mija nam czas” ( 19-23.02.)

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, aktualnego miesiąca, dnia tygodnia
 • zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie wybranych mierników czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego
 • nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, i nocy
 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • rozpoznawanie cyfr
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Krąg tematyczny: „Czy jesteśmy sami w kosmosie?” (26.02.-02.03.)

 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa
 • wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat
 • gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem
 • poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma
 • poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • rozpoznawanie cyfr
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty

GRUPA SŁONECZKA

 Krąg tematyczny: „Ferie zimowe” (29.01.-09.02.)

 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
 • stworzenie kodeksu bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych
 • rozwijanie aktywności twórczej poprzez udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach
 • rozwijanie wyobraźni poprzez zabawy twórcze
 • dzielenie wyrazów na sylaby i głoski
 • rozpoznawanie figur geometrycznych
 • wzbogacanie słownictwa poprzez uczestnictwo w zabawach słownych
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych poprzez zabawy językowe.

Krąg tematyczny: „Zimowe zabawy” (12-16.02.)

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • rozpoznawanie cyfr,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Krąg tematyczny: „Tak mija nam czas” ( 19-23.02.)

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, aktualnego miesiąca, dnia tygodnia
 • zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie wybranych mierników czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego
 • nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, i nocy
 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • rozpoznawanie cyfr
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Krąg tematyczny: „Czy jesteśmy sami w kosmosie?” (26.02.-02.03.)

 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa
 • wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus; słuchanie ciekawostek na ich temat
 • gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem
 • poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma
 • poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • rozpoznawanie cyfr
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.