Sponsorzy

Podziękowania

dla

za przekazane środki rzeczowe przeznaczone w organizowaniu Ogólnopolskiej Akcji infomacyjno-edukacyjnej „Wirusoochorna”