Akcje i programy edukacyjne

Akcje i Programy w których bierzemy udział:

Pola nadziei – jest to ogólnopolska akcja organizowana przez hospicja. logpolnadzJastrzębskie Hospicjum Domowe dołączyło do niej w 2007r. Nasze przedszkole po raz kolejny  uczestniczy w akcji sadząc żonkile oraz obchodząc „Żonkilowy Dzień”w przedszkolu.

 

,,Akcja  informacyjno-edukacyjna pt:,,Wirusoochrona”

Akcja ma na celu wzbogacanie  wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia i higieny, wykształcenie u nich postaw prozdrowotnych, nabycie określonych umiejętności, przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno- zdrowotnych.

„EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE”

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny