Akcje i programy edukacyjne

Akcje i Programy w których bierzemy udział:

Pola nadziei – jest to ogólnopolska akcja organizowana przez hospicja. logpolnadzJastrzębskie Hospicjum Domowe dołączyło do niej w 2007r. Nasze przedszkole po raz kolejny  uczestniczy w akcji sadząc żonkile oraz obchodząc „Żonkilowy Dzień”w przedszkolu.

 

,,Akcja  informacyjno-edukacyjna pt:,,Wirusoochrona”

Akcja ma na celu wzbogacanie  wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia i higieny, wykształcenie u nich postaw prozdrowotnych, nabycie określonych umiejętności, przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno- zdrowotnych.

„EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE”

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

„Gramy Zmysłami”


Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci.  Założeniem projektu jest tworzenie dzieciom odpowiednich warunków do wielozmysłowego postrzegania świata, rozbudzanie kreatywności, stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych oraz tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała.

Mamo, Tato, wolę wodę !

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

W ramach programu tworzone są dla przedszkoli eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej nauki poprzez zabawę.

 

Celem akcji jest wprowadzenie dziecka w zagadnienia związane z czasem. Poprzez zabawę zaproponowaną w projekcie, dzieci uczą się, jak odczytywać godziny, jak rozpoznawać pory roku, ale także poznają normy społeczne, zasady organizacji czasu i budowania w oparciu o niego relacji międzyludzkich.

 

„ABC ekonomii”

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy oraz umiejętności dzieci i młodzieży związanych z zagadnieniami dotyczącymi ekonomii, finansów i przedsiębiorczości.