Organizacja

Przedszkole jest czynne pięć dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 – 16.00.   Wyżywienie w każdej z grup obejmuje trzy posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad, podwieczorek.

Pracownicy przedszkola to kadra pedagogiczna oraz personel administracyjno- obsługowy. Nad ich pracą czuwa dyrektor placówki.

Kadra pedagogiczna to nauczycielki z wyższym wykształceniem pedagogicznym, które systematycznie doskonalą swój warsztat pracy na różnych kierunkach studiów podyplomowych, kursach oraz warsztatach.

Przedszkole realizuje cele i zadania wychowania przedszkolnego wynikające z aktualnych programów zatwierdzonych przez MEN oraz programy własne opracowane przez nauczycielki.